หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 23และเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันพฤหัสบดีที่ 23 และเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563

                             สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก