หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร   

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *