หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร 

                                    สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร   

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก