หลักสูตรอบรม วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สมัครอบรมหลักสูตร คลิกที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *