หลักสูตร การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology) วันที่ 16 กันยายน 2560

หลักสูตร การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์


“หลักสูตร การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

From หลักสูตร การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจำลองในขวดพลาสติก. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/20/2017 (42 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2