หลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ วันที่ 17 กันยายน 2560

หลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์


“หลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

From หลักสูตร กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/20/2017 (34 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2