สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙” วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

สกู๊ป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙”

เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 . ห้อง 403

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สกู๊ปคลิกเลย

ภาพบรรยากาศ

 

ภาพมอบวุฒิบัตร

ภาพหมู่