หลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเป็นละคร 23 มิถุนายน 2561

หลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเป็นละคร

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 4 ห้อง สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์