หลักสูตร เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ วันที่ 16 กันยายน 2560

หลักสูตร เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ (สำหรับครูคณิต คอมฯ ศิลปะ หรือครูที่สนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาก่อน)
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์


“หลักสูตร เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ
(สำหรับครูคณิต คอมฯ ศิลปะ หรือครูที่สนใจ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาก่อน)
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

From หลักสูตร เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/20/2017 (41 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2