หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมรถพลังลูกโป่ง วันที่ 27 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร STEM: สนุกและเรียนรู้กับกิจกรรมรถพลังลูกโป่ง
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์