คลิป และภาพบรรยากาศอบรมครู หลักสูตร กิจกรรมสนุก กับ แสง สี เสียง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61

คลิป และภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

หลักสูตร กิจกรรมสนุก กับ แสง สี เสียง

ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

และ อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 รับชมย้อนหลัง!!  ช่วงเช้า :คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย :คลิกที่นี่

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์