ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอนหลักสูตร การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  คลิกที่นี่