ภาพบรรยากาศและคลิป การเรียนการสอนหลักสูตร การสร้างสิ่งพิมพ์มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระและเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 21 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การสร้างสิ่งพิมพ์มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระและเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง !!

รับชมการเรียนการสอนย้อนหลังช่วงเช้า  กรุณาคลิกที่นี่

 รับชมการเรียนการสอนย้อนหลังช่วงบ่าย  กรุณาคลิกที่นี่