เชิญชม Youtube Live,Facebook Live การอบรมของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในวันที่ 21 ก.ย 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube Live!

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนกกับโรงงานช็อกโกแลต”

(กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา)

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์  อาจารย์รัชดา ยาตรา 

 

หลักสูตร :  การผลิตสื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop-up) สำหรับครูภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

” โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล “

(Effective Communication) 

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube Live!

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ