เชิญชม ไลฟ์สด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันเสาร์ที่ 30 และ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.

เชิญชมไลฟ์สด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก

ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

ชมไลฟ์สด คลิกที่นี่ หรือคลิกที่ภาพ