เปิดการอบรมหมวดภาษาไทยรอบพิเศษ หลักสูตร ศาสตร์การสอน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

ประกาศจากทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
เรื่อง เปิดการอบรมหมวดภาษาไทยรอบพิเศษ 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน
วิทยากร โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมในรอบแรก 18 พ.ย. 2560
รับจำนวน 80 ท่าน เท่านั้น

สนใจเข้าร่วม ติดต่อได้ที่ 084-438-4947 และ 02-646-6060 ต่อ 2016 เวลา 09.00-16.00 น. ( คุณโปรด )

ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kusol.org ใบสมัคร เดือน พฤศจิกายน 
เลือกหัวข้อ ศาสตร์การสอน วงเล็บในใบสมัครว่า **รอบพิเศษ **
สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครรอบแรก *** ก่อน