อบรมฟรีกับเรา!!! เรียนฟรีสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรครู ไม่มีค่าใช้จ่าย! ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2561 พร้อมแล้ว!! สมัครได้ที่นี่!!

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!!

ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

#ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
รับสมัครด่วน!! ทุกหลักสูตร 
วันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
เวลา 8.30-16.00 น.
…………………………………………………………..
 
ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ )
หลักสูตรเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
ตารางอบรมในวันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น.

กรุณาตรวจสอบหลักสูตรที่ท่านต้องการอบรม 

เดือนพฤศจิกายน 2561 เพียง คลิกที่นี่ !!

เดือนธันวาคม 2561 เพียง คลิกที่นี่
#ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่!!
#สำรองที่นั่ง ด่วน!
ที่ http://www.kusol.org/register-detail-1/
E-MAIL : INFO@SAKDIBHORNSSUP.ORG
สอบถามรายละเอียด
โทร. 084-438-4946, 084-438-4947, 063-212-2724

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์