ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!!

ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ

ในวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

#ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 
ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ )
หลักสูตรเดือนกันยายน- ธันวาคม 2561
 
#สำรองที่นั่ง ด่วน!
ที่ http://www.kusol.org/register-detail-1/
E-MAIL : INFO@SAKDIBHORNSSUP.ORG
#ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1AK7uXsJFT1QZeLBrX51SwX0QKdhqADFn?usp=sharing
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 063-212-2724,091-576-0723,
084-438-4946, 084-438-4947

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *