เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064- 586-6266

หรือไลน์ @kusol.org
สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
www.kusol.org