แผนที่ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงอาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เพื่อความสะดวกในการค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง

ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงจัดทำแผนที่ ร้านอาหารให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมอบรม

 

แนะนำ Application ในการเรียกรถ Taxi สำหรับการเดินทาง สแกน QR Code ที่นี่ หรือ ลงแอฟเพิ่มเติม