แผนที่ห้องพัก บริเวณใกล้เคียงอาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

แผนที่ห้องพัก บริเวณใกล้เคียงอาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เพื่อความสะดวกในการค้นหาที่พักบริเวณใกล้เคียง

ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงจัดทำแผนที่ ห้องพักต่างๆ ให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมด้วยระบบ Google Map

โดยรวบรวมรายชื่อไว้ มากกว่า 30 แห่ง

สนใจจองห้องพัก ดูรายละเอียด  >>CLICK<<

 

ตัวอย่างห้องพักใกล้เคียง