โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่ออันปลั๊ก Coding: วิทยาการคำนวณ ป.1-.2 สอนอย่างไร
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 .-16.00 .
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สมัคร👉👉👉 คลิกที่นี่

*** หมายเหตุ อบรม ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เท่านั้น ***

แนะนำให้คุณครูผู้เข้าอบรมเดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง หรือ BTS เนื่องจากสถานที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอ ค่ะ

* อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *

อาจารย์ที่เข้ารับอบรมจะได้รับ : เกียรติบัตร สื่อการสอน ถุงเอกสาร สมุดบันทึก ปากกา อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ

เบอร์โทรติดต่อ : อาจารย์พัชรี 081-240-0241