โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์


“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3”
วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง และ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์”

From สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ณ จังหวัดบุรีรัมย์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 8/02/2017 (363 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2