ใบสมัครโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 การอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตร : โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ใบสมัครโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 
 
การอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562
หลักสูตร : โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”
เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ใบสมัครจุฬา

หรือแสกน QR Code ได้ที่นี่