ไลฟ์สด หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 

ไลฟ์สด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ

………………………………………………………………………………………………….

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

Room 406 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  

Room 405 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!

Room 402 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!

Room 403 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!

อาทิตย์ที่ 16  ธันวาคม 2561

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ

Room 406 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  

Room 404 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!

Room 403 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!

………………………………………………………………………………………………….

ผลิตโดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facebookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ยูทูปชาแนล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *