ชมการสอนย้อนหลัง : หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 

ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

เชิญชมการสอนย้อนหลัง
ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ

………………………………………………………………………………………………….

วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562

Room 402

ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่


Room 403

ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่


Room 405

ชมย้อนหลัง!  คลิกที่นี่


วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2562

Room 402

ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่


Room 404 

ชมย้อนหลัง!   คลิกที่นี่  


Room 406

ชมย้อนหลัง!  คลิกที่นี่


โดย  มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

พัฒนาการศึกษาไทย

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

#www.Kusol.org

#Facebookมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ยูทูปชาแนล