คลิปหลักสูตรการใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย

หลักสูตรการใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย

( Using Funny videos to teach English to Thai Students )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English Square จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์