ภาพบรรยากาศและคลิปการเรียนการสอน หลักสูตร การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย (How to Teach English Tenses to Thai Students) อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61

ภาพบรรยากาศ และ คลิป อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

หลักสูตร การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย

(How to Teach English Tenses to Thai Students)

ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง  คลิกที่นี่