ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ
และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

**หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อ หรือต้องการแก้ไขความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร. 02-642-6060 ต่อ 2016

2 thoughts on “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

  • May 18, 2017 at 7:39 pm
    Permalink

    ผม นายประสาศ ยินดี โรงเรียนวัดบัวแก้ว ขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรทักษะ 7 C ของครูไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ของวันที่ 20-21 พ.ค.2560 เนื่องจากมีภารกิจ เป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนร่วมกับศูนย์เยาวชนฯ (เสียดายครับ) ครั้งต่อไปถ้ามีอบรมแบบนี้ผมจะไปถ้าไม่ติดภารกิจครับ

  • September 13, 2017 at 2:13 pm
    Permalink

    ยินดีคะ

Comments are closed.