คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา

Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary)

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 . ห้อง 403 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

วิทยากร พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ 

สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์