คลิปวิดีโอ : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 

_________________________________________
เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 
ห้ามพลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกหลักสูตรการเรียนการสอน

กดติดตามได้ที่นี่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ : www.kusol.org

สนับสนุนโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์