ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง วันที่ 20-21 เมษายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อชมการสอนย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 

ห้อง 403

 

 

 

 

 

ห้อง 405

 


วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 

ห้อง 404

 

 

 

 

 

ห้อง 406

EP.1                                                            EP.2