ชมการสอนย้อนหลัง : หลักสูตรการอบรมครูในวันที่ 27-28 เมษายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก 

ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

เชิญชมการสอนย้อนหลัง
ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

ห้อง 403

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ  คลิกที่นี่

ห้อง 404

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ ลิกที่นี่

ห้อง 405

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ คลิกที่นี่

ห้อง 406

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ คลิกที่นี่

 


วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

ห้อง 403

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ  คลิกที่นี่

ห้อง 404

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ  คลิกที่นี่

ห้อง 405

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ  คลิกที่นี่

 

ห้อง 406

ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ  คลิกที่นี่