ชมถ่ายทอดสดการสอน : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชมไลฟ์ Live!

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562


ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 405

 

ห้อง 406