เปิดรับสมัครเข้าอบรมฟรี! โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (กลุ่มที่ 3)

ข่าวดีสำหรับคุณครูทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครเข้าอบรม ฟรี!

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


อบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง สื่อ-กิจกรรม : สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ กลุ่มที่ 3
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.-16.00 น.
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

* อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
   อาจารย์ที่เข้ารับอบรมจะได้รับ : เกียรติบัตร สื่อการสอน ถุงเอกสาร สมุดบันทึก ปากกา

   อาหาร  กลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ

** ขอสวงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมในกลุ่มที่ 1 แล้ว

สมัครอบรม คลิกลิงก์ด้านล่าง!

https://forms.gle/kFBBTvEXwsr8ziQm8

หรือสแกน QR Code