ภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการรักษ์น่าน ผ่านภาษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านภาษาอังกฤษ วันที่ 13-14 ก.ค. 62

โครงการรักษ์น่าน ผ่านภาษา

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านภาษาอังกฤษ

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน


ภาพบรรยากาศ : พิธีเปิด


ภาพบรรยากาศ : บทที่ 1

ภาพบรรยากาศ : บทที่ 2

ภาพบรรยากาศ : บทที่ 3

ภาพบรรยากาศ : บทที่ 4