ชมไลฟ์สด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ” ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ”

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

ชมไลฟ์สด โปรดคลิก