ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าอบรม : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าอบรม
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

โทร. 02-700-5800 ต่อ 9105  มือถือ : 063-212-2724, 063-212-2725

Line @kusol.org หรือ www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation

      การบริการที่ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมไว้มีดังนี้

  1. ช่วงเช้าและบ่าย (พักเบรค) : กาแฟสด โอวัลติน ขนมเบรค (ผู้เข้าอบรมนำน้ำตาลและครีมเทียมมาบริการตนเอง)
  2. พักรับประทานอาหารกลางวัน : ทางมูลนิธิมีข้าวสวยให้บริการที่ชั้น 2 (ผู้เข้าอบรมนำกับข้าวมาบริการตนเอง)