ชมย้อนหลัง!! เรียนฟรีออนไลน์!! หลักสูตรอบรมครูวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61 กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สอนฟรี! เรียนได้ทุกมุมโลกทุกหลักสูตร!! ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ชมการเรียนการสอนย้อนหลังได้ที่นี่ (กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมย้อนหลังในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ)     วันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม 2561   PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC   ห้อง 404 วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์

Read more

ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 #ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

ดาวน์โหลดใบสมัคร เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561                                ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

Read more

เอกสารประกอบการสอน วันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน และ คู่มือการอบรม เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวสำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่ วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    

Read more

เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจอบรมฟรี!! หลักสูตร ภาษาไทย “อ่านให้รู้ ดูให้เป็น” ในโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตรยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก 6ตุลาคม61( อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ) ผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : ยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 6 ตุลาคม 2561   ห้องอบรม 404  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   กรุงเทพมหานคร ผลิตโดย   มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ชมการเรียนการสอนย้อนหลัง 

Read more

ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑”

มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์   ร่วมกับ บริษัทโอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess         มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Read more

โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษาแก่ “ว่าที่ครูไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมตอบแทนสังคมไทยจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทย” ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในการขอรับทุนนั้น จะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น โอเรียนทอล พริ้นเซสและมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นครูอาจารย์ที่มีคุณภาพในอนาคต.  

Read more