ไลฟ์สด หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ไลฟ์สด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ …………………………………………………………………………………………………. เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 Room 406 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room 405 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!! Room 402 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!! Room 403

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เสาร์ที่ 15 และ อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 1.หลักสูตร รู้ลึกเรื่องจำนวน

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับวุฒิบัตรทุกครั้ง *หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800 ต่อ

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น.อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรียนย้อนหลัง ช่วงเช้า

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วยActive Learningสำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers (Primary and Secondary)

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้ “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้ “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น ห้อง403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ และนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ และนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 402 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ (Communicative Activities for Teaching English) อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศหลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning) เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น.ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คลิป และ ภาพบรรยากาศ หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้อง 405  อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร

Read more