เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064- 586-6266 หรือไลน์ @kusol.org สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.kusol.org

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สกู๊ป ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร ภาพหมู่

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.เทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ นิเทศก์ครูในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย สกู๊ป ภาพบรรยากาศ ภาพหมู่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร : โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม    **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

Read more