คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน โครงการ “การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC)   สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่นี่ ตอนที่ 1 ความหมายของ PLC  วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์

Read more

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064- 586-6266 หรือไลน์ @kusol.org สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.kusol.org

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สกู๊ป ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร ภาพหมู่

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.เทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ นิเทศก์ครูในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย สกู๊ป ภาพบรรยากาศ ภาพหมู่

Read more