ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ห้อง 403 ห้อง 404

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 406 วันอาทิตย์ที่ 26

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live! วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 405 ห้อง 406

Read more

ชมถ่ายทอดสดการสอน ในวันที่ 27-28 เมษายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!  วันเสาร์ที่ 27  เมษายน 2562 ห้อง 403 ห้อง 404 ห้อง 405 ห้อง 406  

Read more

เชิญชม ไลฟ์สด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันเสาร์ที่ 30 และ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.

เชิญชมไลฟ์สด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ชมไลฟ์สด คลิกที่นี่ หรือคลิกที่ภาพ

Read more

ชมย้อนหลัง! เรียนฟรีออนไลน์!! กับบรรยากาศจริงการอบรมครูวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 61 กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สอนฟรี! เรียนฟรีได้ทุกมุมโลกทุกหลักสูตร!! ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ   วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  สถานที่  : ชั้น 4 อาคารมูลนิฺธิศักดิ์พรทรัพย์ กรุงเทพมหานคร กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room  404 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  Room

Read more

ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ เชิญทุกท่าน ชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live  ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. หลักสูตร Teaching English to Young Learners Using Total

Read more

ชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Liveในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ประชาสัมพันธ์ เชิญทุกท่าน ชมถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live เรียนรู้ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. English Stuctural Reading for English Teachers การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาสำหรับครูอังกฤษ

Read more

Youtube Live : หลักสูตรการประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เชิญทุกท่าน ชมการเรียนถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live  เรียนรู้ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. เพียงคลิก ก็สามารถรับชมได้ หลักสูตรการประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย ผศ.อัมพร อังศรีพวง ROOM 406 URL=

Read more