ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404 หลักสูตร : ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ    

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 401 หลักสูตร : เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 วิทยากร :  รศ.

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404  หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404  หลักสูตร : สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code  

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่  หรือสแกน QR Code

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1. หลักสูตร : AFL :

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1. หลักสูตร : การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์     วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1.หลักสูตร : การสร้างการ์ดเกม เพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 8 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1.หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลอง     

Read more