ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 21 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  1 อบรมเชิงปฏิบัติการ”สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต” กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทร์สังข์  อาจารย์รัชดา ยาตรา  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 14 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่  1 หลักสูตร : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี , ผศ.กรุณา

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 7 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1 หลักสูตร :  โค้ดดิ้งกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1 หลักสูตร : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมนานานาชาติ สำหรับครู วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404 หลักสูตร : ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ  

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 401 หลักสูตร : เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404  หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404  หลักสูตร : สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข วิทยากร : รศ.ประพนธ์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code  

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่  หรือสแกน QR Code

Read more