ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404  หลักสูตร : สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข วิทยากร : รศ.ประพนธ์

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code  

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด  คลิกที่นี่  หรือสแกน QR Code

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

“ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1. หลักสูตร : AFL :

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1. หลักสูตร : การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์     วิทยากร :

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1.หลักสูตร : การสร้างการ์ดเกม เพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 8 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code 1.หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลอง     

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร

Read more

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT: วันที่ 27-28 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการสอน  E- Handout  “ โครงการอบรมพัฒนาระบบครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 1. หลักสูตร: การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ   วิทยากร: 

Read more