ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร: รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :  รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **    

Read more

ภาพบรรยากาศห้องประชุม,ห้องอาหาร อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ภาพบรรยากาศห้องประชุมชั้น 6   ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 4     ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 3   ห้องอาหารชั้น 2  

Read more