ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับวุฒิบัตรทุกครั้ง *หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800 ต่อ

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู สำหรับ วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 8.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง  

Read more

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์(รอบสุดท้าย) สำหรับวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สำหรับวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ( รอบสุดท้าย ) ** กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และนามสกุลของท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

Read more