ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725 Line @kusol.org หรือ www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation  วันเสาร์ที่

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 27-28 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725 Line @kusol.org หรือ www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation วันเสาร์ที่

Read more

ประกาศรายชื่อ : คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725 เว็บไซต์มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800

Read more

ประกาศจำนวนผู้เข้าอบรมเดือนกันยายน -ธันวาคม 2518

ประกาศจำนวนผู้เข้าอบรม เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสาร์–อาทิตย์) สนใจสมัครอบรม กรุณาส่งใบสมัครมาที่ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ email : info@sakdibhornssup.org หรือ โทรสารอัตโนมัติ 02-248-2017 ในกรณีส่งทาง email จะมีการตอบกลับการได้รับใบสมัครภายใน 24 ชั่วโมง

Read more