หลักสูตรอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 วิธีการ ได้แก่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครโดยการส่งใบสมัคร รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิก สมัครเข้ารับการอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560    สมัครเข้ารับการอบรม เดือนมีนาคม 2560

Read more