ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : 5 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 : 6 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 14.00-17.00 : 3 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 : 8 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : 4 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 : 4 หลักสูตร

                       วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร    

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร                

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร  เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร   

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร               

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร               

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563   เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร               

Read more