หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”                              

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร และเวลา 14.00-17.00 น. : 1

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563                      

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม  พ.ศ.2563                      

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563                        

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 23และเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสบดีที่ 23 และเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2563                  

Read more

หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563                      

Read more

หลักสูตรอบรม วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก    

Read more

หลักสูตรอบรม วันพฤหัสที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563” วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  

Read more