ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร : โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม    **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

Read more

เปิดรับสมัครครูในสังกัด กทม. เข้าร่วมอบรม ฟรี โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561

  โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครครูในสังกัด กทม. เข้าร่วมอบรม ฟรี หลักสูตร โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการ ในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30–16.00 น.

Read more

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม และ ระเบียบการเข้าร่วมอบรม

  ประกาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒         การอบรมทุกหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิฯ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น มูลนิธิฯ จะไม่มีการออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม        

Read more

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) หาก    PLC       เสมือน       สื่อสร้างสรรค์              

Read more

หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม)

หลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับวุฒิบัตรทุกครั้ง *หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800 ต่อ

Read more

ไลฟ์สด หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ไลฟ์สด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ …………………………………………………………………………………………………. เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 Room 406 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room 405 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!! Room 402 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!! Room 403 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เสาร์ที่ 22 และ อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 1.หลักสูตร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเสียงเพลง

Read more