ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วันที่ 18 ส.ค. 61

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561  วันที่ 18  สิงหาคม 2561  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

เปิดรับสมัครครูสังกัด กทม. เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม เปิดรับสมัครครูในสังกัด กทม. เข้าอบรมฟรี หลักสูตรสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทน ในการเรียนรู้ ตอนที่ 4 “สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ” วันที่ 18 สิงหาคม 2561 สอบถาม โทร.091-576-0723, 063-212-2724   ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read more

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม(E-Hand Out) สำหรับใช้ประกอบการอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม(E-Hand Out) สำหรับใช้ประกอบการอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เรียนเชิญทุกท่าน ที่สมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม(E-Hand Out) สำหรับใช้ประกอบการอบรม วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม

Read more

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากร ทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ) เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 ดาน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร  https://drive.google.com/…/1AK7uXsJFT1QZeLBrX51SwX0QKdhqADF… สอบถามรายละเอียด

Read more

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผลิตหนังสั้นสารคดีความยาว 03:35 นาที เพื่อบ่งบอกเจตจำนงว่าด้วย “พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ” ภาพยนตร์โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

“พิธีมอบทุนว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน ว่าที่ครูไทยทั้ง ๕๘ ท่าน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (Oriental Princess) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่  “ว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ  พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๘ ทุน 

Read more

ใบสมัครอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ใบสมัครอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2561

Read more

ดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning) วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด คลิก

Read more

การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม

หลักสูตร การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถม ศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  

Read more