ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC  วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.00-12.00

Read more

***ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT*** วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

  เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17  มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code ………………………………………………………………………………………………………….. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562   1.หลักสูตรเข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบด้วย Context Clues

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 มีนาคม 2562

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ ORIENTAL PRINCESS  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 77 คน ในพิธีมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ วันที่ 2

Read more

ถ้า…ที่นี่ไม่มีครูจะเป็นอย่างไร? ยังมีโรงเรียนอีกมากมายที่ขาดแคลน และเด็ก ๆ ที่รอคอย…คุณครู

ORIENTAL PRINCESS ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สานต่อปณิธานในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ โครงการการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด”

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา”ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 “ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 “ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน ในวันที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 8.30

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง : หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  เชิญชมการสอนย้อนหลัง ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ …………………………………………………………………………………………………. วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562 Room 402 ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ Room 403 ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ Room 405 ชมย้อนหลัง!  คลิกที่นี่ วันอาทิตย์ที่ 10

Read more

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 064- 586-6266 หรือไลน์ @kusol.org สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.kusol.org

Read more

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม และ ระเบียบการเข้าร่วมอบรม

  ประกาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒         การอบรมทุกหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิฯ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น มูลนิธิฯ จะไม่มีการออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม        

Read more