ไลฟ์สด หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ไลฟ์สด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!  ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ …………………………………………………………………………………………………. เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 Room 406 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!!   Room 405 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!! Room 402 กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมไลฟ์ Live!! Room 403

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เสาร์ที่ 15 และ อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 อบรม ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เอกสารประกอบการสอน  E-HANDOUT “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code …………………………………………………………………………………………………………..   เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 1.หลักสูตร รู้ลึกเรื่องจำนวน

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการรับวุฒิบัตรทุกครั้ง *หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800 ต่อ

Read more

ใบสมัครโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 การอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตร : โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ใบสมัครโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561   การอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 หลักสูตร : โครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” เวลา 8.30-16.00 น. ณ

Read more

อบรมฟรีกับเรา!!! เรียนฟรีสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรครู ไม่มีค่าใช้จ่าย! ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2561 พร้อมแล้ว!! สมัครได้ที่นี่!!

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 #ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ รับสมัครด่วน!! ทุกหลักสูตร  วันเสาร์ที่ 17 และอาทิตย์ที่

Read more

ดาวน์โหลดใบสมัคร เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 #ดาวน์โหลดใบสมัครเพียง  คลิกที่นี่ QR CODE ใบสมัครอบรมที่นี่   หลักสูตรเดือนพฤศจิกายน 2561 หลักสูตรเดือนธันวาคม 2561  

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 61   Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู สำหรับ วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 8.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง *หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่

Read more

แจ้งปรับเปลี่ยน !!! วัน และ เวลา การอบรม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

แจ้งปรับเปลี่ยนวันและเวลาการอบรม “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” จำนวน 2 หลักสูตร ตามวันและเวลาดังนี้  1. อ.ฤทัย  จงสฤษดิ์ หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรม และสื่อสารเรียนรู้ “โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” เดิม วันที่ 18

Read more

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61

เอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT เพื่อการอบรมหลักสูตรครูในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 61 หลักสูตร เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา     คลิกที่นี่ วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more