ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน” วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561  สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้  ตอนที่ 1 “แต่งตัวให้ห้องเรียน”  วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารบริหาร

Read more

สนุกกับคณิต วันที่ 7 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร สนุกกับคณิต วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทองและคณะ วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Read more

หลักสูตรอบรม เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) หลักการและเหตุผล มูลนิธิ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

ประกาศแจ้งเลื่อนวันอบรม

ประกาศแจ้งเลื่อนวันอบรม หลักสูตร Write and Learn เขียนอย่างไรให้เรียนรู้ วิทยากร: Aj.Mathew & Aj.Itthi วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันเสาร์วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. 2561

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fHuC3kVEkL6jKCkUrNJPsn35wuFs8RAwNc_yC6T9aFM/edit?usp=sharing

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Webfilm “อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร…? ซึ่งสำหรับหลายๆ คน อาชีพนี้…คือ อาชีพในฝันของเขา เราจึงพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ ขอขอบพระคุณลูกค้า Oriental Princess ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนทุนการศึกษา

Read more