ชมย้อนหลัง!! เรียนฟรีออนไลน์!! หลักสูตรอบรมครูวันเสาร์ที่ 20 และอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 61 กับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

สอนฟรี! เรียนได้ทุกมุมโลกทุกหลักสูตร!! ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  ชมการเรียนการสอนย้อนหลังได้ที่นี่ (กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชมย้อนหลังในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ)     วันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม 2561   PBL สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 กับ PLC   ห้อง 404 วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์

Read more

ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

#รับสมัครด่วน #ข่าวดี!!! ที่นั่งว่างสำหรับอาจารย์ที่สนใจหลักสูตรอบรมฟรีๆ ในวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 #ครู #อาจารย์ #หลักสูตรอบรม #อบรม #ฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์   ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Read more

ดาวน์โหลดใบสมัคร เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561                                ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

Read more

เอกสารประกอบการสอน วันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน และ คู่มือการอบรม เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวสำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่ วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    อาจารย์ประจำ สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    

Read more

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์(รอบสุดท้าย) สำหรับวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ ที่เข้าอบรมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สำหรับวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ( รอบสุดท้าย ) ** กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้า,ชื่อ และนามสกุลของท่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

Read more

ดาวน์โหลด E-Handout เสาร์ที่ 6 และ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสอน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม) เสาร์ที่ 6 และ  อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ตามที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม

Read more