ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร

Read more

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Webfilm “อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร…? ซึ่งสำหรับหลายๆ คน อาชีพนี้…คือ อาชีพในฝันของเขา เราจึงพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ ขอขอบพระคุณลูกค้า Oriental Princess ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนทุนการศึกษา

Read more

แผนที่ห้องพัก บริเวณใกล้เคียงอาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

แผนที่ห้องพัก บริเวณใกล้เคียงอาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อความสะดวกในการค้นหาที่พักบริเวณใกล้เคียง ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงจัดทำแผนที่ ห้องพักต่างๆ ให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมอบรมด้วยระบบ Google Map โดยรวบรวมรายชื่อไว้ มากกว่า 30 แห่ง สนใจจองห้องพัก ดูรายละเอียด  >>CLICK<<   ตัวอย่างห้องพักใกล้เคียง    

Read more

ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2”

ประกาศ ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2561 “มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ “เครื่องสำอางโอเรียนทอลพริ้นเซส” มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จังหวัดละ 1 ทุน รวม 77 ทุน ทั่วประเทศ

Read more

แผนที่ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงอาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

เพื่อความสะดวกในการค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จึงจัดทำแผนที่ ร้านอาหารให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมอบรม   แนะนำ Application ในการเรียกรถ Taxi สำหรับการเดินทาง สแกน QR Code ที่นี่ หรือ ลงแอฟเพิ่มเติม    

Read more

หลักสูตรอบรมประจำเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)   หลักการและเหตุผล มูลนิธิ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

Read more

เปิดการอบรมหมวดภาษาไทยรอบพิเศษ หลักสูตร ศาสตร์การสอน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

ประกาศจากทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เรื่อง เปิดการอบรมหมวดภาษาไทยรอบพิเศษ  หลักสูตร ศาสตร์การสอน วิทยากร โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมในรอบแรก 18 พ.ย. 2560 รับจำนวน 80 ท่าน

Read more

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์แจ้งสามารถติดตามการอบรมผ่าน Facebook Live วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์แจ้งสามารถติดตามการอบรมผ่าน Facebook Live วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  หลักสูตรอบรม ณ อาคาร ว. วิโรจน์ ดังนี้ วันเสาร์ทีึ่ 25 พฤศจิกายน 2560

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โดยคลิกเลือกหลักสูตรทางด้านล่างของหน้าจอ และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร หากท่านไม่พบรายชื่อ หรือต้องการสละสิทธิ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ กรุณาติดต่อคุณอิงอร โทร.084-438-4947 หรือ 02-642-6060 ต่อ 2016 ** ภายในวันอังคารที่ 14

Read more

Facebook Live การอบรมวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์แจ้งสามารถติดตามการอบรมผ่าน Facebook Live วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 09.30-10.30    หลักสูตร ทักษะ 7C กับ PLC พัฒนาครูสร้างนวัตกรรมผ่านการวิจัย วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ

Read more