ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Kitchen for kids- เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 9 มกราคม  2564 เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ…

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ , รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ… สมรรถนะ… สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564     เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร        เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 14.00-17.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564     เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ขอส่งมอบคำอวยพรและความปรารถนาดีแด่อาจารย์ทุกท่าน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : “งานออกแบบสุดปังด้วย Canva” วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ​ สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​” วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.       หลักสูตร : “เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน” วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.       หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 4 วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more