ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าอบรม : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ : 063-212-2724, 0915760723, 063-212-2725

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง! วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 หลักสูตร : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   1 หลักสูตร : การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมนานานาชาติ สำหรับครู วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

Read more

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าอบรม : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ : 063-212-2724, 0915760723, 063-212-2725 Line

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง! วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 หลักสูตร ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 404 หลักสูตร : ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ  

Read more

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้เข้าอบรม : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105 มือถือ : 063-212-2724, 0915760723, 063-212-2725 Line

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 EP.1 EP.2 หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

Read more

หลักสูตรอบรม วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” ประจำปี พ.ศ. 2562 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 สมัครอบรมหลักสูตร คลิกที่นี่

Read more

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562” วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code   ห้อง 401 หลักสูตร : เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0 วิทยากร

Read more