“พิธีมอบทุนว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน ว่าที่ครูไทยทั้ง ๕๘ ท่าน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (Oriental Princess) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่  “ว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ  พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๘ ทุน 

Read more

“อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร?

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Webfilm “อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร? ซึ่งสำหรับหลายๆ คน อาชีพนี้คือ อาชีพในฝันของเขา เราจึงพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ ขอขอบพระคุณลูกค้า Oriental Princess ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนทุนการศึกษา

Read more

ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2/2561”

มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ ( แผ่นดินไหว ) ศักดิ์พรทรัพย์   ร่วมกับบริษัท บริษัท บริษัท บริษัทโอพีบริษัท บริษัท โปรดักส์ จำกัด           ผลิตเครื่องสำอางคุณผู้แบรนด์โอเรียนเต็ปริ๊หนังสือนเซมีความสามารถประสงค์จะมอบทุนหัวเรื่อง:

Read more

โครงการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1ปี 2560 และจะให้ต่อเนื่องทุกปีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขตที่ทำคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่

Read more