ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2”

ประกาศ ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2561 “มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ “เครื่องสำอางโอเรียนทอลพริ้นเซส” มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จังหวัดละ 1 ทุน รวม 77 ทุน ทั่วประเทศ

Read more

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง

โครงการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2561 “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” “มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ Oriental Princess (บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด) มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จังหวัดละ 1 ทุน

Read more