“อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร?

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Webfilm “อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร? ซึ่งสำหรับหลายๆ คน อาชีพนี้คือ อาชีพในฝันของเขา เราจึงพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ ขอขอบพระคุณลูกค้า Oriental Princess ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนทุนการศึกษา

Read more

โครงการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1ปี 2560 และจะให้ต่อเนื่องทุกปีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขตที่ทำคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่

Read more